5/6/20

PROCÉS DE MATRICULACIÓ CURS 2020-2021


El període d’inscripcions a l’Escola de Teatre del Gironès per al curs 2020/2021 és de l’1 de juliol al 25 de setembre de 2020.

De l’1 al 15 de juliol tenen preferència els alumnes ja matriculats al curs 2019/2020, i a partir del 16 l’accés és per data d’inscripció per a tothom.

El curs 2020/2021 s’adaptarà a les condicions de seguretat per a la Covid-19 que siguin d’obligat compliment per a les activitats educatives extraescolars. 

És per això que abans de començar el curs, a finals de setembre, us informarem a tots els pares, mares i tutors de les condicions de seguretat vigents per al mes d’octubre i següents.

La inscripció us permet reservar plaça a l’espera de les indicacions que us farem el mes de setembre i a possibles modificacions del màxim d’alumnes per classe que es puguin fer en tot moment.

En cas de modificació del màxim d’alumnes per classe es tindrà en compte l’ordre d’inscripció.

No es farà cap cobrament fins a un cop iniciat el curs.

Gràcies per la vostra col•laboració.