5/6/20

CURS 2020-2021


El curs 2020/2021 s’adaptarà a les condicions de seguretat per a la Covid-19 que siguin d’obligat compliment per a les activitats educatives extraescolars. 

Gràcies per la vostra col•laboració.