28/5/21

PROCÉS DE MATRICULACIÓ CURS 2021-2022

 El curs 2021/2022 s’adaptarà a les condicions de seguretat que siguin d’obligat compliment per a les activitats educatives extraescolars, arran de la crisi sanitària.

Abans de començar el curs, a finals de setembre, us informarem de les condicions de seguretat vigents per al mes d’octubre i següents.

La inscripció us permet reservar plaça a l’espera de les indicacions del mes de setembre i possibles modificacions del màxim d’alumnes per classe que siguin vigents. En cas de modificació del nombre d’alumnes per classe, es tindrà en compte l’ordre d’inscripció. No es farà cap cobrament abans d’iniciar el curs.


Gràcies per la vostra col•laboració.